The Transporters Hebrew – המובילים

סדרת אנימציה מהנה, המסייעת לילדים בספקטרום האוטיסטי להבין את הגורמים לרגשות ואת הבעות הפנים הנלוות אליהם.

לרכישת הסדרה

למי מיועדת הסדרה?
הסדרה נוצרה במיוחד עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי המתקשים לזהות את הגורמים לרגשות ואת הבעות הפנים האופייניות לרגשות שונים. מספר מחקרים הראו כי הסדרה יכולה לקדם יכולות אלה בקרב ילדים בני 4-8 .
עם זאת, הסדרה עשויה להיות דרך מהנה ללמוד גם עבור:
• ילדים בכל גיל
• ילדים המתקשים בתפקוד חברתי עקב בישנות, חרדה, שונות נוירולוגית, או כל סיבה אחרת.
אודות הסדרה
המובילים היא סדרת אנימציה שגיבוריה הם כלי רכב עם פנים אנושיות. זאת מכיון שעבור ילדים רבים בספקטרום האוטיסטי, התנהגותם של כלי רכב צפוייה יותר מזו של בני אדם. לכן, צפייה בסיפורים אודות כלי רכב, במיוחד כאלה שנעים על גבי פסים, עשויה להיות עבורם דרך בטוחה להתחיל לשים לב להבעות פנים.
חמישה עשר הפרקים של הסדרה נוצרו על מנת שניתן יהיה להנות מצפיה חוזרת ונשנית. ילדים אוהבים לצפות בהם שוב ושוב, והדבר מסייע להם ללמוד.
בסדרה שמונה דמויות, כולן צעצועים בצורת כלי רכב, שלכל אחד אישיות ייחודית. יחדיו, הם מהווים סט של צעצועים בחדרו של ילד, סביבה שעוצבה באופן שיהיה צפוי אך לא מסיח את הקשב מהדמויות ומהבעותיהן.
לכל דמות יש פנים אנושיות אמיתיות ולא פנים מצויירות, על מנת להקל על הילדים לקשר בין הלמידה מהסדרה לעולם האמיתי.
הדמויות מתעוררות לחיים כשהילד נועם הולך לבית הספר בבוקר. המספר עוזר לצופים להתמקד בהבעות הפנים של הדמויות.

תמיכה מחקרית לסדרה
סדרת המובילים הוערכה במספר מחקרים ברחבי העולם, הראשון שבהם במרכז לחקר האוטיזם באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, שם נוצרה. החוקרים שערכו מחקר קליני מבוקר עם ילדים בני 4-7 בספקטרום האוטיסטי מצאו שצפייה בסדרה במשך 15 דקות ביום במשך חודש שיפרה משמעותית את יכולתם של הצופים לזהות רגשות. מרבית הילדים הגיעו לרמת זיהוי רגשות של בני גילם מן האוכלוסיה הכללית ואף הצליחו להכליל את הלמידה שלהם ולזהות גם הבעות פנים וסיטואציות רגשיות חדשות.
מחקר המשך של פרופ' עפר גולן, ד"ר טלי גב, וצוותם באוניברסיטת בר-אילן, שבחן את הסדרה המתורגמת בישראל, העלה ממצאים דומים. בנוסף, הראה המחקר כי יכולות זיהוי הרגש שנרכשו עקב צפייה בסדרה נשמרות לאורך זמן, ומתקשרות לתפקוד חברתי של הילדים במהלך אינטראקציה עם חבר בן גילם. עוד הראו ממצאי המחקר כי יכולת ההכללה של הילדים השתפרה ככל שהוריהם תרגלו אתם יותר את הפעילויות המופיעות בחוברת הנלווית. החוברת המקורית שהוצעה להורים במחקר ניתנת להורדה כאן.


Courses Included with Purchaseהמובילים – פרק 1
היום השמח של המובילים
Autism Research Trust
FREE
המובילים – פרק 2
היום עצוב לטלי
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 3
היום האיטי של אורי
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 4
אסי מציל את המצב
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 5
איזה יום מרגש
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 6
ההרפתקה המסריחה של גילי
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 7
היום המיוחד של אברם
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 8
היום המעייף של אילן
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 9
היום הלא נחמד של אסי
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 10
איתמר הרכבל הנחמד
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 11
!אורי, סע לאט
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 12
המירוץ הגדול
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 13
אני רוצה להיות מישהו אחר
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 14
מצחיקים
Autism Research Trust
₪10
המובילים – פרק 15
היום הקשה של גילי
Autism Research Trust
₪10

Original Price: ₪140


Your Instructor


Autism Research Trust
Autism Research Trust

The Autism Research Trust is a UK charity that funds research to understand the causes of autism, improve diagnosis and explore interventions to ensure that autistic people receive the best possible support.

By investing in high quality research we can make a difference to the lives of those affected by autism, both now and into future generations.


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!